Pokora

To nie słabość, to mądrość, którą nabywamy z wiekiem i doświadczeniem, Pokora to siostra wdzięczności.