Do not stand at my grave and weep
I am not there; I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain,
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there; I did not die.
(By Mary Elizabeth Frye)

Nie stój przy moim grobie i płacz
Nie ma mnie tam; nie śpię.
Jestem tysiącem wiatrów, które wieją,
Jestem diamentowym błyskiem na śniegu,
Jestem słońcem na dojrzałym zbożu,
Jestem łagodnym jesiennym deszczem.
Kiedy budzisz się rano w ciszy
Jestem szybkim podnoszeniem
Cichych ptaków w locie okrężnym.
Jestem miękkimi gwiazdami, które świecą w nocy.
Nie stój nad moim grobem i płacz,
Nie ma mnie tam; nie umarłem.
(Mary Elizabeth Frye)